Cool Words Millennials Use, novi pojmovi žargonskog rječnika — 2021

Jeste li uvijek bili na vrhu svih novih, virusnih riječi koje mladi ljudi govore? Sjajno. Naravno da jesi. Ali čak i najmoderniji među nama sada se trude razumjeti kako se riječi koje definitivno imaju stvarno značenje više ne upotrebljavaju pravilno. Nekad je Googleu bilo dovoljno 'Koje su nove žargonske riječi?' ali sam je sleng danas prilično nebitan. Jeste li spremni biti relevantni AF? Možda ćete primijetiti da mnogim od ovih riječi nedostaje određena ne znam što , a to je zato što nemaju 'quoi'. To su, uglavnom, hrpa glupih, glupih riječi. Ali tako su prokleto zabavni za upotrebu. Ne postajemo mlađi, a divljeg svijeta virusnih riječi ne treba se bojati - treba ga prigrliti. Idemo na to. Imamo puno terena za pokriti.